AC Meeting

AC Meeting 2015-11-03

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 3 de novembro de 2015.
HORA: 13h
LUGAR: Torre A - A010 (Sala acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2015-16.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

AC Meeting 2015-12-15

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 15 de decembro de 2015.
HORA: 15h
LUGAR: Foro da CAPD Doc_TIC ( doc_tic.uvigo.es )

 

ORDE DO DÍA:

 1.- Informe da coordinadora.

 2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

 3. -Informe de altas e baixas no programa de doutoramento.

 4.- Admisión, se procede, de Anxo Tato Arias no programa de doutoramento para o curso 2015-16.

 5. - Avaliación anual do Plan de Investigación de Andrés Estévez Costas

AC Meeting 2016-02-04

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 4 de febreiro de 2016.

HORA: 12h

LUGAR: Torre A - A010 (Sala acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, do orzamento anual 2016.

4.- Aprobación, se procede, dos tipos, perfís e criterios de valoración das axudas de mobilidade para o ano 2016.

5.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores

6.- Asuntos de trámite.

AC Meeting 2016-02-18

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 18 de febreiro de 2016.

HORA: 10h-12h

LUGAR: Foro da Comisión Académica (doc_tic.uvigo.es)

ORDE DO DÍA:

1.- Admisión, se procede, de novos alumnos e asignación de liñas de investigación, tutor e director.
 

Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 16 de febreiro de 2015

O Secretario de la CAPD

AC Meeting 2016-02-25

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 25 de febreiro de 2016.
HORA: 11h
LUGAR: Torre A - A019 (Seminario)

ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.
3.- Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos en POD para o curso 2016/17
4.- Asuntos de trámite.
5.- Rogos e preguntas.

  

Pages

Subscribe to RSS - AC Meeting