AC Meeting 2015-11-03

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 3 de novembro de 2015.
HORA: 13h
LUGAR: Torre A - A010 (Sala acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2015-16.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Manuel García Sánchez,
Secretario da CAPD Doc_TIC 

Date: 
Tuesday, November 3, 2015 - 13:00
Tags: