AC Meeting 2015-12-15

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 15 de decembro de 2015.
HORA: 15h
LUGAR: Foro da CAPD Doc_TIC ( doc_tic.uvigo.es )

 

ORDE DO DÍA:

 1.- Informe da coordinadora.

 2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

 3. -Informe de altas e baixas no programa de doutoramento.

 4.- Admisión, se procede, de Anxo Tato Arias no programa de doutoramento para o curso 2015-16.

 5. - Avaliación anual do Plan de Investigación de Andrés Estévez Costas

 6.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de Tese.

 7.- Aprobación, se procede, da solicitude de oferta e apertura do prazo de preinscripción e matrícula do segundo cuadrimestre.

 8.- Asuntos de trámite.

9.- Rogos e preguntas.

 

Notas:
1. Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión mediante acceso ó foro
2. No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente

 

Manuel García Sánchez,
Secretario da CAPD Doc_TIC

Date: 
Tuesday, December 15, 2015 - 15:00
Tags: