AC Meeting 2016-02-18

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 18 de febreiro de 2016.

HORA: 10h-12h

LUGAR: Foro da Comisión Académica (doc_tic.uvigo.es)

ORDE DO DÍA:

1.- Admisión, se procede, de novos alumnos e asignación de liñas de investigación, tutor e director.
 

Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 16 de febreiro de 2015

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, February 18, 2016 - 10:00
Tags: