AC Meeting 2016-02-04

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 4 de febreiro de 2016.

HORA: 12h

LUGAR: Torre A - A010 (Sala acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, do orzamento anual 2016.

4.- Aprobación, se procede, dos tipos, perfís e criterios de valoración das axudas de mobilidade para o ano 2016.

5.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores

6.- Asuntos de trámite.

7.- Rogos e preguntas.

Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Manuel García Sánchez,
Secretario da CAPD Doc_TIC

Date: 
Thursday, February 4, 2016 - 12:00
Tags: