AC Meeting

Meeting Academic Board 18-01-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Xoves, 18 de xaneiro de 2018

HORA: 11:00 a 14:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

3.- Asuntos de trámite

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Meeting Academic Board 05-12-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes 5 de decembro de 2017

HORA: 11:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Valoración do “Informe Provisional de Seguimiento 2016/17” da ACSUG e toma de decisións.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

AC Meeting 2012-09-14

Forthcoming meeting of the Academic Committee - September 14th, 2012

 

All members of the Academic Committee of the PhD Programme in Information Technology and Communications (Doc_TIC) are summoned to the following extraordinary meeting:

DATE: Friday, September 14th, 2012

TIME: 8.30h

PLACE: Forum of the Academic Committee (http://webs.uvigo.es/doc_tic)

 

AGENDA:

AC Meeting 2012-10-23

Forthcoming Meeting of the Academic Committee October 23th, 2012

All members of the Academic Committee of the PhD Programme in Information Technology and Communications (Doc_TIC) are summoned to the following meeting:

DATE: Tuesday, October 23th, 2012

TIME: 10.00h

PLACE: "Glass room" - Tower A (Sala acristalada - Torre A)

 

AGENDA:

AC Meeting 2013-09-16

Convocatoria da Comisión académica do Programa de doutoramento en Tecnoloxías da información e comunicacións pola Universidade de Vigo.

Data: luns 16 de setembro de 2013
Hora: 10:00h
Lugar: Sala acristalada da Torre A da EE de Telecomunicación

Orden do día:

AC Meeting 2013-09-30

Se convoca a todos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la siguiente reunión:

FECHA: lunes, 30 de Septiembre de 2013

HORA: 8.30 h-11.00h

LUGAR: Foro de la Comisión Académica (doc_tic.uvigo.es)

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, si procede, de actas anteriores

2.- Aprobación, si procede, de catálogo de líneas de investigación

AC Meeting 2014-02-06

Se convoca a todos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la siguiente reunión:

FECHA: jueves, 6 de Febrero de 2014

HORA: 9:30 h en primera convocatoria, 10:00 h en segunda convocatoria

LUGAR: Sala Acristalada de la Torre A de la EE de Telecomunicación

AC Meeting 2014-03-14

Se convoca a todos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la siguiente reunión:

FECHA: viernes, 14 de Marzo de 2014

HORA: 9:30 h en primera convocatoria, 9:45 h en segunda convocatoria

LUGAR: Sala A021 de la Torre A de la EE de Telecomunicación

AC Meeting 2014-05-15

Se convoca a todos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la siguiente reunión:

 

FECHA: jueves, 15 de Mayo de 2014

HORA: 9:30 h en primera convocatoria, 10:00 h en segunda convocatoria

LUGAR: Sala A010 de la Torre A de la EE de Telecomunicación

ORDEN DEL DÍA:

1.- Informe de la coordinadora

2.- Aprobación, si procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, si procede, de la baja del alumno Bruno Gomes

Pages

Subscribe to RSS - AC Meeting