AC Meeting 2016-02-25

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA: 25 de febreiro de 2016.
HORA: 11h
LUGAR: Torre A - A019 (Seminario)

ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.
3.- Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos en POD para o curso 2016/17
4.- Asuntos de trámite.
5.- Rogos e preguntas.

  

Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asitir, por favor, avíse ó membro suplente.
Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 16 de febreiro de 2015

O Secretario de la CAPD

Manuel García Sánchez

Date: 
Thursday, February 25, 2016 - 11:00
Tags: