News

Meeting Academic Board 7-06-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 7 de xuño de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3. - Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Fátima Manuela da Silva Leal; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

Meeting Academic Board 7-05-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns 7 de maio de 2018

HORA: 11:00 a 13:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en faitic

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

4.-Autorización, se procede, das solicitudes de prórroga dos estudos de doutoramento.

5.- Asuntos de trámite

6.- Rogos e preguntas

 

Notas:

Meeting Academic Board 19-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns, 19 de marzo de 2018

HORA: 11:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Esteban Fernando Ordoñez Morales, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 05-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns, 5 de marzo de 2018

HORA: 10:00 a 12:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic

 

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, dos Plans de Investigación dos solicitantes de axudas predoutorais da Xunta de Galicia.

2. Asuntos de trámite

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Pages