Academic Board meeting

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 5 de xuño de 2019
HORA: 10:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, da modificación do Plan de Investigación do alumno Anxo Tato.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 4 de xuño de 2019

A Secretaria da CAPD

Date: 
Wednesday, June 5, 2019 - 10:00