Meeting Academic Board 7-03-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 7 de marzo de 2019
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de   preparación   de   la   evaluación   de   las   actividades   de investigación”
4.- Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos de actividades de xestión no POD 2019/20
5.- Asuntos de trámite
6.- Rogos e preguntas
 
Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 5 de marzo de 2019

O Secretario de la CAPD

 

Date: 
Thursday, March 7, 2019 - 10:00