News

Meeting Academic Board 07-11-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Martes 7 de novembro de 2017

HORA: 12:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Nuno Ricardo Cordeiro Leonor, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 14-09-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
 
DATA:  Xoves 14 de setembro de 2017
HORA: 11:00h
LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)
 
ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 17/18.
4.- Asuntos de trámite
5.- Rogos e preguntas
 
Notas:
No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Meeting Academic Board 21-07-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
 
DATA:  Venres 21 de xullo de 2017
HORA: 11:30h
LUGAR: Torre A - A021 (Sensorizada)
 
ORDE DO DÍA:
1.- Informe da coordinadora
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores
3.- Avaliación anual dos Plans de Investigación
4- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Hector Rieiro Tomé. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
5.- Asuntos de trámite
6.- Rogos e preguntas
 

Student Days

Workshop on Monitoring PhD Student Progress 

PhD Programme on Information and Communications Technology (Doc_TIC)

University of Vigo

Dates:  June 22-23, 2017

Place: “Salón de Grados” – EE de Telecomunicación

More info

Meeting Academic Board 13-06-2017

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes 13 de xuño de 2017

HORA: 10:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da proposta de membros para o tribunal de premios extraordinarios de doutoramento no ámbito de enxeñaría e arquitectura da convocatoria de 2017 para teses lidas no curso 2016-2017

Meeting Academic Board 11-05-2017

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  11 de maio de 2017.

HORA: 10:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

Punto único.- Aprobación, se procede, do autoinforme de seguimento, e do informe de análise do perfil de ingreso.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 9 de mayo de 2017

Meeting Academic Board 25-04-2017

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  25 de abril de 2017.

HORA: 10:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Autorización, se procede, das solicitudes de prórroga de estudos de doutoramento.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Edgar Lemos Cid, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite.

Pages