Meeting of the Academic Board, May 20, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 20 de maio de 2019
HORA: 9:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, de addendas en acordos de cotutela de tese.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 15 de maio de 2019

A Secretaria da CAPD

Cristina López

Date: 
Friday, May 17, 2019 - 10:10