Meeting Academic Board 21-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves 21 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Elección de coordinador/a

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Sonia Valladares Rodríguez. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Aprobación, se procede, do calendario e o procedemento de avaliación anual dos Plan de Investigación para o curso 2018/19.

6.- Avaliación anual 2017/18, en segunda oportunidade,  de Plans de Investigación.

7.- Asuntos de trámite

8.- Rogos e preguntas

 

Notas:

·         No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

·         Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 18 de febreiro de 2019

 

O Secretario de la CAPD

Date: 
Tuesday, February 19, 2019 - 13:32