Meeting of the Academic Board, May 31, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Venres 31 de maio de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Omar Gustavo Bravo Quezada; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Roberto Agustín García Vélez; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite.
6.- Rogos e preguntas.

 

 
Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 27 de maio de 2019

A Secretaria da CAPD

Date: 
Tuesday, May 28, 2019 - 08:37