News

Meeting Academic Board 13-09-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 13 de setembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 18/19

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Miran Borić; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 29-06-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 29 de xuño de 2018

HORA: 8:30 a 11:45h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic 

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da proposta de membros para o tribunal de premios extraordinarios de doutoramento no ámbito de enxeñaría e arquitectura da convocatoria de 2018 para teses lidas no curso 2017-2018.

2. Valoración priorizada das bolsas de mobilidade para 2018 e proposta de asignación.

3. Asuntos de trámite

 

Notas:

Meeting Academic Board 7-06-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 7 de xuño de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3. - Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Fátima Manuela da Silva Leal; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

Pages