Meeting Academic Board 07-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves, 7 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, dos orzamentos e distribución de bolsas de mobilidade para 2019

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Mariem Hmila; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Carmen Magariños Iglesias; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

6.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

7.- Aprobación, se procede, da expresión de interese na modificación do programa de doutoramento.

8.- Análise de resultados da enquisa realizada a titores e directores de tese de doutoramento

9.- Asuntos de trámite

10.- Rogos e preguntas

 

Notas:

·         No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

·         Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

 

Vigo, 5 de febreiro de 2019

O Secretario de la CAPD

Date: 
Thursday, February 7, 2019 - 11:00