Meeting Academic Board 13-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Mércores, 13 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión, se procede, de estudantes para o curso 2018/19.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Francisco de Arriba Pérez; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Cambios e asignación de directores de tese.

6.- Aprobación, se procede, da análise de resultados da enquisa realizada a titores e directores de tese de doutoramento

7.- Asuntos de trámite

8.- Rogos e preguntas

 

Notas:

·         No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

·         Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 11 de febreiro de 2019

 

O Secretario de la CAPD

Date: 
Wednesday, February 13, 2019 - 11:00