News

Thesis defence: Omar Gustavo Bravo Quezada

Candidate:     D. OMAR GUSTAVO BRAVO QUEZADA

Title:             “APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE WEB SEMÁNTICA PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL POR MEDIO DE NARRATIVAS TRANSVERSALES.”

Supervisors  Dr. YOLANDA BLANCO FERNÁNDEZ and Dr. MANUEL RAMOS CABRER  

Date:             July 22, 2019

Time:            11:30

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Thesis defence: Roberto Agustín García Vélez

Candidate:     D. ROBERTO AGUSTÍN GARCÍA VÉLEZ

Title:             “CONTRIBUCIONES A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

Supervisors  Dr. MARTÍN LÓPEZ NORES and Dr. JOSÉ JUAN PAZOS ARIAS

Date:             July 22, 2019

Time:            9:30

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Meeting of the Academic Board, May 31, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Venres 31 de maio de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Omar Gustavo Bravo Quezada; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting of the Academic Board, May 20, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 20 de maio de 2019
HORA: 9:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, de addendas en acordos de cotutela de tese.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 15 de maio de 2019

A Secretaria da CAPD

Cristina López

Meeting Academic Board 21-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves 21 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Elección de coordinador/a

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Sonia Valladares Rodríguez. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Pages

Subscribe to RSS - News