Academic Commission meeting on September 28th

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns, 28 de Setembro de 2020
HORA: 11:30 h
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2020/21.
  4. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal de tese do alumno Elías Fernández Domingos, e outros trámites relacionados coa tese.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 23 de Setembro de 2020
A Secretaria da CAPD

Date: 
Monday, September 28, 2020 - 11:30