News

Academic Commission meeting on May 5

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores, 5 de maio de 2021
HORA: 13h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da modificación da Memoria do programa de doutoramento DocTIC.

4. Aprobación, se procede, do procedemento para a avaliación anual no curso 2020/21.

5. Aprobación, se procede, de solicitudes de prórroga.

Academic Commission meeting on April 7th

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores,7 de abril de 2021
HORA: 11h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de HIcham Klaina; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Pages

Subscribe to RSS - News