News

Meeting Academic Board 13-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Mércores, 13 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión, se procede, de estudantes para o curso 2018/19.

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Francisco de Arriba Pérez; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Cambios e asignación de directores de tese.

Meeting Academic Board 07-02-2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 DATA:  Xoves, 7 de febreiro de 2019

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, dos orzamentos e distribución de bolsas de mobilidade para 2019

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Mariem Hmila; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 18-12-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes, 18 de decembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (seminario TSC) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da solicitude de admisión de Tomás Lestayo Martínez no programa de doutoramento.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Welcome Session 2019-2020

PhD Welcome Session 2019-2020

PhD Programme on Information and Communications Technology (DocTIC)

University of Vigo

Date: Thursday,  October 31, 2019

Place: Room A010 "Sala acristalada" of the Telecommunication Engineering School

 

Welcome session for new PhD Students and current PhD Students. The event is an opportunity  for all new Doc_TIC PhD students and faculty members to meet.

 

Program

Meeting Academic Board 17-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 17 de outubro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)
 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de José Víctor Vázquez Saiáns; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 05-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 5 de outubro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (Seminario Torre A) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Moisés Mera Iglesias; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

 

Notas:

Pages

Subscribe to RSS - News