News

Thesis defence: Maria Isabel de Castro Lopes Martins Pinto Ferreira

Candidate: Ms. Maria Isabel de Castro Lopes Martins Pinto Ferreira
 

Dissertation title “CONTRIBUTIONS TO THE SEGMENTATION OF MOVING OBJECTS IN VIDEO SEQUENCES

Supervisors: Dr. LUIS CÔRTE-REAL and Dr. JOSÉ LUIS ALBA CASTRO

 

Date: 24 de xaneiro do 2020

Time: 12:00 AM

Venue: SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN

 

 

Academic board meeting, December 12, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 12 de decembro de 2019
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.
  4. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Mateo Ramos Merino; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas.

Thesis defence: María del Rocío Moure Fernández

Tilte:  Advancing the Extraction and Robustness of Admittance Behavioural Models for use in CAD Design of Nonlinear Microwave Circuits

Candidate:        María del Rocío Moure Fernández

Supervisors:        Dr. Paul Juan Tasker and Dr. Mónica Fernández Barciela  

Date: November 29, 2019

Time: 16:00 h

Venue: SALA DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO

 

 

 

Thesis defence: Saber Mhiri

Candidate: Mr. SABER MHIRI

Title: “OPTIMIZATION ACCESS POINT ASSIGNMENT ALGORITHMS IN SDN - CONTROLLED WIRELESS ACCESS NETWORKS”

Supervisors: Dr. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑO and Dr. CRISTINA LÓPEZ BRAVO

Date: October 4, 2019

Time: 11:00H

Venue: SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓNS. CAMPUS DE VIGO

Pages

Subscribe to RSS - News