Academic Commission meeting on June 24

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 24 de Xuño de 2021
HORA: 10h30
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da avaliación anual correspondente ao curso 2020/21.
  4. Aprobación, se procede, de modificacións na proposta de Memoria do programa DocTIC.
  5. Asuntos de trámite.
  6. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 22 de Xuño de 2021

 

O Coordinador da CAPD

Date: 
Thursday, June 24, 2021 - 10:30