Meeting Academic Board 13-09-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 13 de setembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 18/19

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Miran Borić; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Avaliación anual dos Plans de Investigación dos alumnos Bruno Sa Moreira Fernandes e Pablo Vilar Gómez

6.- Asuntos de trámite

7.- Rogos e preguntas

Vigo, 7 de setembro de 2018
O Secretario de la CAPD

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Date: 
Thursday, September 13, 2018 - 11:00