Thesis VIVA: Brais Sánchez Rama

Title: Towards Practical Radar-Based Atmospheric Refractivity Characterization

Author: Mr. Brais Sánchez Rama

Supervisors: Dr. María Verónica Santalla del Río and Dr. Rubén Nocelo López

Date/time: December 18, 2023 11h00 a.m.

Venue: Salón de Graos EE Telecomunicación

Date: 
Monday, December 18, 2023 - 11:00