Thesis Defence Simón Oya Díez

Candidate:     D. SIMÓN OYA DÍEZ

Title:             “A STATISTICAL APPROACH TO THE DESIGN OF PRIVACY-PRESERVING SERVICES”

Supervisors:   D. FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ and DNA. CARMELA TRONCOSO 

Date:             July 5, 2019

Time:            11:00

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Date: 
Friday, July 5, 2019 - 11:00