News

Thesis VIVA: Artur Costa Pazo

Títle: Presentation Attack Detection on face recognition system in mobile devices 

Author: Mr. Artur Costa Pazo

Supervision: Dr.  José Luis Alba Castro and Dr. Esteban Vázquez Fernández

Date: October 28, 2021

Time 12:00p.m. (noon)

Venue: Salón de graos da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación.

 

Academic Commission meeting on May 5

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores, 5 de maio de 2021
HORA: 13h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da modificación da Memoria do programa de doutoramento DocTIC.

4. Aprobación, se procede, do procedemento para a avaliación anual no curso 2020/21.

5. Aprobación, se procede, de solicitudes de prórroga.

Pages