Meeting Academic Board 22-02-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 22 de febreiro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.    Informe da coordinadora.

2.    Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.    Admisión definitiva, se procede, de novos alumnos e asignación de liña de investigación e titor.

4.    Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de preparación de la evaluación de las actividades de investigación”.

5.    Aprobación, se procede, da distribución de recoñecementos de actividades de xestión no POD 2018/19.

6.    Aprobación, se procede, dos orzamentos para 2018.

7.    Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Juan García Rois. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

8.    Asuntos de trámite.

9.    Rogos e preguntas.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Date: 
Thursday, February 22, 2018 - 11:00