Meeting Academic Board 17-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 17 de outubro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)
 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de José Víctor Vázquez Saiáns; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Aprobación, se procede, da proposta de tribunal da Tese de Doutoramento de Moisés Mera Iglesias;

5.- Asuntos de trámite

6.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 15 de outubro de 2018

O Secretario de la CAPD

Date: 
Wednesday, October 17, 2018 - 12:00