Meeting Academic Board 05-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 5 de outubro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (Seminario Torre A) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Moisés Mera Iglesias; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 3 de outubro de 2018

O Secretario de la CAPD

Date: 
Friday, October 5, 2018 - 11:00