Academic Commission meeting on April 7th

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores,7 de abril de 2021
HORA: 11h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de HIcham Klaina; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.  Presentación e debate sobre a vindeira modificación da Memoria do programa de doutoramento DocTIC.
5. Asuntos de trámite.
6. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 26 de marzo de 2021
O Presidente da CAPD

Date: 
Monday, April 5, 2021 - 11:00