Academic Board meeting

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Luns 8 de xullo de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

 1. Informe do coordinador.
 2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
 3. Aprobación, se procede, da avaliación anual correspondente ao curso 2018/19 (segunda oportunidade).
 4. Valoración priorizada das bolsas de mobilidade para 2019 e aprobación se procede da proposta de asignación.
 5. Aprobación, se procede, do informe “Análise das enquisas de satisfacción do estudantado” (incorporación do curso 17/18).
 6. Aprobación, se procede, do Auto-Informe de Acreditación.
 7. Aprobación, se procede, do Plan de Accións de Mellora.
 8. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Alberto Pedrouzo Ulloa; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
 9. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Saber Mhiri; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
 10. Asuntos de trámite.
 11. Rogos e preguntas.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 4 de xullo de 2019

A Secretaria da CAPD

Date: 
Monday, July 8, 2019 - 10:30