Academic Board meeting

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 19 de xuño de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Aprobación, se procede, da asignación de profesores do programa a liñas de investigación e axuste das mesmas.
  4. Aprobación, se procede, da avaliación anual correspondente ao curso 2018/19.
  5. Aprobación, se procede, dos informes “Análise do perfil real de ingreso/egreso” e “Análise das enquisas de satisfacción do estudantado”.
  6. Asuntos de trámite.
  7. Rogos e preguntas.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 17 de xuño de 2019

Date: 
Wednesday, June 19, 2019 - 10:30