News

Academic Commission meeting on December 23

CONVOCATORIA ORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 23 de Decembro de 2021
HORA: 10h30
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:

1. Informe do coordinador.

2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da tese do alumno Pablo Fondo Ferreiro; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4. Asuntos de trámite.

5. Rogos e preguntas.  

Pages