Thesis defence: Anxo Tato Arias

Candidate: Anxo Tato Arias

Title:     Link adaptation techniques for future terrestrial and satellite communications

Supervisor:        Carlos Mosquera Nartallo

Date: December 13

Time: 11:00 AM

Venue: SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓNS.

Date: 
Friday, December 13, 2019 - 11:00