News

Meeting Academic Board 18-12-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Martes, 18 de decembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (seminario TSC) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da solicitude de admisión de Tomás Lestayo Martínez no programa de doutoramento.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Meeting Academic Board 17-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 17 de outubro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada)
 

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de José Víctor Vázquez Saiáns; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 05-10-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 5 de outubro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A019 (Seminario Torre A) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Moisés Mera Iglesias; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite

5.- Rogos e preguntas

 

 

Notas:

Meeting Academic Board 26-09-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Mércores, 26 de setembro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión definitiva de estudantes no programa de doutoramento para o curso 18/19

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Fátima Castro Jul; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

5.- Asuntos de trámite

Meeting Academic Board 13-09-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves, 13 de setembro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR:  Sala A010 (acristalada) 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 18/19

4.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Miran Borić; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 29-06-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Venres, 29 de xuño de 2018

HORA: 8:30 a 11:45h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic 

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, da proposta de membros para o tribunal de premios extraordinarios de doutoramento no ámbito de enxeñaría e arquitectura da convocatoria de 2018 para teses lidas no curso 2017-2018.

2. Valoración priorizada das bolsas de mobilidade para 2018 e proposta de asignación.

3. Asuntos de trámite

 

Notas:

Pages