News

Thesis defence: Omar Gustavo Bravo Quezada

Candidate:     D. OMAR GUSTAVO BRAVO QUEZADA

Title:             “APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE WEB SEMÁNTICA PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO CULTURAL POR MEDIO DE NARRATIVAS TRANSVERSALES.”

Supervisors  Dr. YOLANDA BLANCO FERNÁNDEZ and Dr. MANUEL RAMOS CABRER  

Date:             July 22, 2019

Time:            11:30

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Thesis defence: Roberto Agustín García Vélez

Candidate:     D. ROBERTO AGUSTÍN GARCÍA VÉLEZ

Title:             “CONTRIBUCIONES A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIANTE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL”

Supervisors  Dr. MARTÍN LÓPEZ NORES and Dr. JOSÉ JUAN PAZOS ARIAS

Date:             July 22, 2019

Time:            9:30

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Thesis Defence Simón Oya Díez

Candidate:     D. SIMÓN OYA DÍEZ

Title:             “A STATISTICAL APPROACH TO THE DESIGN OF PRIVACY-PRESERVING SERVICES”

Supervisors:   D. FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ and DNA. CARMELA TRONCOSO 

Date:             July 5, 2019

Time:            11:00

Venue:          SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN. CAMPUS DE VIGO.

Academic Board meeting

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 5 de xuño de 2019
HORA: 10:00 h – 11:00 h
LUGAR:  Foro da Comisión en FAITIC

ORDE DO DÍA:
1.- Aprobación, se procede, da modificación do Plan de Investigación do alumno Anxo Tato.

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 4 de xuño de 2019

A Secretaria da CAPD

Meeting of the Academic Board, May 31, 2019

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Venres 31 de maio de 2019
HORA: 10:30 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.- Informe do coordinador.
2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Omar Gustavo Bravo Quezada; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Pages