News

Meeting of the Academic Board 2016-09-07

Por orde da coordinadora do programa de doutoramento Doc_TIC convócolle á seguinte reunión:

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

 DATA: mércores 7 de setembro de 2016

HORA: 10:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Robles Bykbaev, Vladimir Espartaco e aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

 

Notas:

Meeting of the Academic Board 2016-07-26

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

DATA:  26 de xullo de 2016

HORA: 12:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Kais Dai, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de Doc_TIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Meeting of the Academic Board 2016-07-14

DATA:  14 de xullo de 2016

HORA: 12:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. -Valoración priorizada das solicitudes de bolsas de mobilidade para 2016.

4. -Avaliación anual dos Plans de Investigación

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Mohamed Ben Khalifa, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

 

First Workshop for PhD Advisor

July 13, 2016

This workshop focuses on the main facts of the DocTIC PhD Program with a talk given by Prof. Carmen García Mateo, program coordinator. Prof. Domingo Docampo addresses his speech on the growing influence of international academic rankings, and more specifically, on the problems of applying the results of the Shanghai ranking (ARWU), and how to use them as a simple and effective benchmarking tool to analyse individual institutions, such as higher education systems worldwide. 

Meeting of the Academic Board 2016-06-14

CONVOCATORIA  DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DOC_TIC

 

DATA:  14 de xuño de 2016

HORA: 10:00h

LUGAR: A010 Sala Acristalada

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora.

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Diego Alberto Godoy, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites asociados.

4.- Asuntos de trámite.

5.- Rogos e preguntas.

 

Notas:

Pages