News

Meeting Academic Board 7-05-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns 7 de maio de 2018

HORA: 11:00 a 13:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en faitic

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

4.-Autorización, se procede, das solicitudes de prórroga dos estudos de doutoramento.

5.- Asuntos de trámite

6.- Rogos e preguntas

 

Notas:

Meeting Academic Board 19-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns, 19 de marzo de 2018

HORA: 11:00h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.- Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Esteban Fernando Ordoñez Morales, aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.

Meeting Academic Board 05-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Luns, 5 de marzo de 2018

HORA: 10:00 a 12:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic

 

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación, se procede, dos Plans de Investigación dos solicitantes de axudas predoutorais da Xunta de Galicia.

2. Asuntos de trámite

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Meeting Academic Board 01-03-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Xoves, 1 de marzo de 2018

HORA: 9:00 a 11:30h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic 

ORDE DO DÍA:

Punto único:

Admisión a trámite, se procede, da Tese de Doutoramento de Juan García Rois, e aprobación, se procede, doutros trámites relacionados.

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Meeting Academic Board 22-02-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 22 de febreiro de 2018

HORA: 11:00 h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.    Informe da coordinadora.

2.    Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3.    Admisión definitiva, se procede, de novos alumnos e asignación de liña de investigación e titor.

4.    Aprobación, se procede, da solicitude de acción formativa “Taller de preparación de la evaluación de las actividades de investigación”.

Meeting Academic Board 14-02-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Mércores 14 de febreiro de 2018

HORA: 12:00 h

LUGAR: Torre A - A010 (Acristalada)

ORDE DO DÍA:

1.      Informe da coordinadora

2.      Aprobación, se procede, de actas anteriores

3.      Admisión, se procede, de novos alumnos e asignación de liñas de investigación, e titor.

4.      Aprobación, se procede, dos orzamentos e distribución de bolsas de mobilidade para 2018

Meeting Academic Board 18-01-2018

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

 

DATA:  Xoves, 18 de xaneiro de 2018

HORA: 11:00 a 14:00h

LUGAR: Foro de DocTIC en Faitic 

ORDE DO DÍA:

1.- Informe da coordinadora

2.- Aprobación, se procede, da proposta de asignación de directores de tese.

3.- Asuntos de trámite

 

Notas:

No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.

Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Pages